• Nói đến địa lý là nói đến phương hướng, tức là bát quái, là nói đến mạch đất mạch nước, phối hợp với mệnh cung tức là năm sinh của mỗi người. Làm địa lý là phối hợp mệnh cung của con người với phương vị bát quái theo ngũ hành, sao cho sự phối...

    Xem chi tiết
LIÊN KẾT THÔNG TIN CHỦ ĐẦU TƯ