• Phong Thủy (chữ Hán:風水) là học thuyết chuyên nghiên cứu sự ảnh hưởng của hướng gió, hướng khí, mạch nước đến đời sống hoạ phúc của con người. Về mặt từ nguyên, 風 Phong có nghĩa là “gió”, là hiện tượng không khí chuyển động và 水 Thủy có nghĩa là “nước”, là dòng nước....

    Xem chi tiết
LIÊN KẾT THÔNG TIN CHỦ ĐẦU TƯ