• “Phong thủy” là một khái niệm rất hấp dẫn mà các học giả nghiên cứu về thiên văn, địa lý, địa hình, dịch lý, ngũ hành, âm dương, tinh tú, nhân sinh… từ lâu đã quan tâm khảo cứu. Ở Trung Hoa hàng nghìn năm trước và sau Công nguyên họ đã định niệm rằng...

    Xem chi tiết
  • Phong thủy là gì? Phong thủy có ảnh hưởng như thế nào đối với đời sống con người? Thời trước, người Trung Hoa cho rằng, “Phong” là khí chuyên động, còn “Thủy” tức là dòng nước. Phong ở đây bao gồm cả khí do trời sinh ra (thiên khí), do đất sinh ra (địa khí)...

    Xem chi tiết
LIÊN KẾT THÔNG TIN CHỦ ĐẦU TƯ