• Phong thủy là gì? Phong thủy có ảnh hưởng như thế nào đối với đời sống con người? Thời trước, người Trung Hoa cho rằng, “Phong” là khí chuyên động, còn “Thủy” tức là dòng nước. Phong ở đây bao gồm cả khí do trời sinh ra (thiên khí), do đất sinh ra (địa khí)...

    Xem chi tiết
LIÊN KẾT THÔNG TIN CHỦ ĐẦU TƯ