• Hoàng cực nội thất được phân thành đại hoàng cực và tiếu hoàng cực. Đại hoàng cực là điểm trung tâm của tất cả các phòng. Tiểu hoàng cực là điểm trung tâm của một phòng nào đó, như điểm trung tâm của phòng khách, phòng đọc sách. Quan điểm phong thủy truyền thống cho...

    Xem chi tiết
LIÊN KẾT THÔNG TIN CHỦ ĐẦU TƯ