• Tác động thay đổi hướng khí :Làm thay đổi hướng khí hoặc để điều chỉnh hướng khí hoặc phản chiếu hướng khí để làm thay đổi giá trị phong thủy là tấm gương phẳng hay các mặt phẳng bóng sáng khác. – Để làm thay đổi hướng khí, nhà phong thủy dùng tấm gương phẳng...

    Xem chi tiết
LIÊN KẾT THÔNG TIN CHỦ ĐẦU TƯ