• Phong thủy học có rất nhiều nghiên cứu về việc xếp ly, thần vị và bài vị tổ tông trong nhà ở. Thần vị và bài vị tuyệt đối không được đặt đối diện với phương thái tuế, nếu không thì sẽ có tai họa. Đặt thần vị vào năm Tý, năm Sửu, năm Dần,...

    Xem chi tiết
LIÊN KẾT THÔNG TIN CHỦ ĐẦU TƯ