Vốn vay ngân hàng

Khái niệm chất lượng, phân loại và quy trình cấp tín dụng chuẩn

Thứ nhất, nhìn từ góc độ khách hàng: Theo điều 3.1.1 của tiêu chuẩn ISO 9000:2005 định nghĩa chất lượng là: “Mức độ đáp ứng các yêu cầu của một tập hợp có đặc tính vốn có”

Thứ hai, xét từ góc độ nền kinh tế xã hội: Tín dụng ngân hàng là một trong những yếu tố mạnh mẽ nhất, nền tảng quan trọng nhất trong việc phát triển kinh tế xã hội, đó là khả năng hỗ trợ, đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế.

Vốn vay ngân hàng
Vốn vay ngân hàng

Thứ ba, xét từ góc độ ngân hàng: Về bản chất, ngân hàng cũng như bất cứ doanh nghiệp nào trong nền kinh tế, đều thực hiện kinh doanh với mục tiêu chính là tối đa hóa Vốn chủ sở hữu. Trong phạm vi nghiên cứu, tác giả sẽ đánh giá chất lượng tín dụng từ góc độ Ngân hàng.

Các tiêu đánh ch giá cht lưng tín dng

Trước tiên, chỉ tiêu định tính đầu tiên phản ánh chất lượng tín dụng là sự đáp ứng kịp thời các nhu cầu của khách hàng, sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ, tính kịp thời của các khoản cấp tín dụng từ Ngân hàng. Về phía Ngân hàng, chất lượng tín dụng thể hiện ở việc tuân thủ pháp luật cũng như các quy định của NHNN, các nguyên tắc, quy trình cấp tín dụng cũng như các chính sách tín dụng của NHTM theo từng thời kỳ

Nhóm ch tiêu đnh lưng

Bao gm các ch tiêu ch yếu:

  • Doanh s cp tín dng và tc đ tăng doanh s cp tín dng
  • Dư n vay, bo lãnh đ i vi DNXL
  • Ch tiêu quay vòng vn

cong thuc tin dung - Khái niệm chất lượng, phân loại và quy trình cấp tín dụng chuẩn

  • Tỷ lệ doanh số bảo lãnh thực hiện thay nghĩa v ụ cho khách hàng
  • Chỉ tiêu lợi nhuận.
  • Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên tổng dư nợ

tin dung - Khái niệm chất lượng, phân loại và quy trình cấp tín dụng chuẩn

Các hình thức cấp tín dụng của Ngân hàng thương mại

Phân loại theo tính chất khoản tín dụng:

Bao gồm: Chiết khấu, Cho vay, Cho thuê tài chính, Bảo lãnh ngân hàng, Bao thanh toán.

Phân loại theo thời gian cấp tín dụng

Theo thời gian cấp tín dụng, : Các khoản tín dụng của NHTM được phân thành3 loại hình: ngắn hạn, trung hạn và dài hạn

Phân loại theo phương thức cấp tín dụng

Theo phương thức cấp tín dụng đối với khách hàng, có thể phân loại thành cấp tín dụng theo hạn mức hoặc theo món.

Phân loại theo tài sản đảm bảo

Căn cứ vào mức độ đảm bảo về tài sản mà các khoản cấp tín dụng được phân loại thành: Cấp tín dụng không có tài sản đảm bảo (hay còn gọi là tín chấp) và Cấp tín dụng có tài sản đảm bảo.

Quy trình cấp tín dụng

Thông thường quy trình cấp tín dụng như sau: Tiếp xúc, tìm hiểu nhu cầu, tiếp nhận hồ sơ; Thẩm định; Thông báo; Giải ngân/phát hành bảo lãnh; Kiểm tra giám sát; Thanh lý hợp đồng

0/5 (0 Reviews)

Related Posts