Bảng cửu chương bát quái

 Cửu cung bát quái và mệnh cung cho những ai cần biết

Nói đến địa lý là nói đến phương hướng, tức là bát quái, là nói đến mạch đất mạch nước, phối hợp với mệnh cung tức là năm sinh của mỗi người. Làm địa lý là phối hợp mệnh cung của con người với phương vị bát quái theo ngũ hành, sao cho sự phối hợp đó được sinh tránh khắc, tránh các kiêng kỵ như huỳnh tuyền, bát sát, long thủy sát, kim lâu, hoang Ốc, được cát trinh chiếu đều dựa trên thuyết bát quái, âm dương ngũ hành…

 Cửu cung bát quái và mệnh cung

a) Bản chất của cửu cung

Đem lồng hình phương vị hậu thiên bát quái của văn vương vào hình cữu cung của lục thư được hình cửu cung bát quái.

b) Cửu cung bát quái

Bảng cửu cung bát quái
Bảng cửu cung bát quái

c) Mệnh cung

Đem phối cửu cung bát quái với năm sinh của nam giới thì người sinh nàm Giáp Tý thượng nguyên (1864 — 2044) là năm thứ nhất phối hợp với cung số” 1, bát quái của cung sô” 1 là Khảm. Người ta gọi khảm là mệnh cung của người sinh nàm Giáp Tý thượng nguyên. Người sinh năm thứ hai (Ât Sửu) của thượng nguyên phối hợp vói cung số” 9, bát quái là Ly, Ly là mệnh cung của người sinh năm Ât Sửu thượng nguyên (1865 – 2045) rồi cứ năm sinh tiền được phốỉ hợp với sô”cung lùi. Lùi hết 9 cung, người sinh năm thứ 10 thượng nguyên tức là năm Quý Dậu lại trở lại cung phối hợp với cung sô” 1 là mệnh Khảm. Chu kỳ 9 năm mệnh cung lại lặp lại tuần hoàn vô cùng tận.

Năm can chi có chu kỳ 60 năm, cửu cung bát quái có chu kỳ 9 cung. Bội sô chung nhỏ nhất của 60 năm và 9 cung là 180 năm. Vậy cứ 180 năm thì năm can chi và mệnh cung lại lặp lại. Do đó nam giới sinh năm Giáp Tý thượng nguyên (1864 — 2004) có mệnh cung là Khảm, người sinh năm Giáp Tý trung nguyên (1924 – 2104) có mệnh cung là Tôn, người sinh năm giáp Tý hạ nguyên (1984 – 2164) có mệnh cung là Đoài.

Đem phối cửu cung bát quái với năm sinh của nữ giỏi thì người sinh nàm Giáp Tý thượng nguyên (1864 – 2044) là năm thứ nhất phôi với cung sô” 5 (cung trung) của cửu cang. Cang số” 5 đối với nam giói là cung Khôn, đối với nữ giới là cung Cấn.

Vậy Cấn là mệnh cung của người nữ giới sinh năm Giáp tý thượng nguyên. Người sinh năm thứ 2 (Ât Sửu) của thượng nguyên phôi hợp với cung số 6 bát quái là Càn, Càn là mệnh cung của người nữ giới sinh nãm thứ 2 (Ât Sửu, thượng nguyên (1865 – 2045) rồi cứ năm sinh tiến được phôi hợp với sô” cung tiến. Tiến hết 9 cung lại quay lại cung ban đầu tức là người sinh nàm thứ 10 thượng nguyên (Quý Dậu) lại có mệnh cung là Cấn. Chu kỳ 9 năm mệnh cung lặp lại tuần hoàn vô cùng tận.

Từ cách phối niên nói trên thì đến năm Giáp Tý trung nguyên (1924) nam giới có mệnh là Tốn ỏ cung 4, nữ giới có mệnh cung là Khôn ở cung sô” 2. Năm Giáp Tý hạ nguyên (1984) nam giới có mệnh cung là Đoài ỏ cung sô” 7, nữ giới có mệnh cung là Cấn ỏ cung sô” 8.

Muôn dễ nhớ và dễ tìm cung mệnh, chúng ta dùng năm dương lịch phối hợp với bát quái. Nhưng năm dương lịch và năm âm lịch không trùng nhau, thường thời gian cuối năm âm lịch năm trước đã là đầu năm dương lịch năm sau, nên tuy tính mệnh cung theo năm dương lịch nhưng phải tính nàm dương lịch mà năm âm lịch đang tồn tại.

Ví dụ: Người sinh tháng Chạp năm giáp Tuất là 1994, nhưng tháng chạp năm Giáp Tuất lại thuộc tháng 1-1995. Vậy mệnh cung của người Giáp Tuất 1994 phải tìm mệnh cung theo năm 1994. Cụ thể

Giáp Tý thượng nguyên 1864

Mệnh cung nam là Khảm (1)

Mệnh cung nữ là Cấn (5)

Mệnh cung nam là Ly (9)

Mệnh cung nữ là Càn (6)

Mệnh cung nam là Cấn (8)

Mệnh cung nữ là Đoài (7)

Giáp Tý trung nguyên

Mệnh cung nam là Tốn (4)

Mệnh cung nữ là Khôn (2)

Mệnh cung nam là Chấn (3)

Mệnh cung nũ là Chấn (3)

Giáp Tý hạ nguyên

Mệnh cung nam là Đoài (7)

Mệnh cung nữ là Cấn (8)

Mệnh cung nam là Càn (6)

Mệnh cung nữ là Ly (9)

mệnh cung nam là Khôn (5)

Mệnh cung nữ là Khảm (1)

>>> 10 điểm ngoại cảnh khiến phong thủy nhà không tốt

 

 

0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *