Vốn vay ngân hàng

CHỨC NĂNG VÀ VAI TRÒ TIỀN TỆ TRONG THỊ TRƯỜNG KINH TẾ

Ngày nay, tiền là một hình thái hầu như quen thuộc với tất cả mọi người ở mọi nước khác nhau trên thế giới. Trong suy nghĩ của mỗi nguời, tiền chiếm một khoảng không gian nhất định từ nhỏ đến lớn.Ai cũng phải suy nghĩ về tiển, bởi vì hàng ngày, hàng tuần và hàng năm chúng ta tồn tại sinh hoạt và phát triển cá nhân dựa trên những giao dịch liên quan đến tiển.

Trong một số cộng đồng coi trọng đạo đức thời xưa, tiền đã từng bị phê phán, bị nguyền rủa. Cung thời gian ấy và có thể cho đến hiện nay nhiều xã hội xem tiền là thước đo của cải, thước đo quyển lực, là lối đi cúa thành công và không ít cá nhân đã, đang sùng bái tiển, coi tiển là mục đích cao nhất của cuộc sống.

Vốn vay ngân hàng
Vốn vay ngân hàng

Thế giới là thiên hình vạn trạng và vì thế, sự khác nhau trong quan điểm của mỗi người khi cùng nhìn về một sự vật là hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên, thái độ quá khích (sủng bái quá khích hoặc xem thường quá khích) về bất kỳ một điều gì bao giờ cũng xuất phát từ chỗ nhận thức chưa đầy đủ về sự vật hay hiện tượng đó. Do vậy, để không rơi vào cực đoan, hiểu biết một cách khoa học là biện pháp tốt nhất mà con người có thể dùng để xử sự cho các tình huống của cuộc sống. Chủng ta biết đến tiển từ khi còn rất nhỏ. Mọi đứa bé đểu nhanh chóng hiểu rằng những những tờ giấy in đẹp và những mảnh kim loại sáng mà bố mẹ thỉnh thoảng cho, có thể dùng để đổi lấy kẹo, bánh, thức ăn hay bút mực. Khi chúng ta lớn, tiền trở nên gần gũi hơn vì nó cần để đóng học phi, mua sấm những tiện nghi và nhất là vì nó là khoản mà chúng ta phải tốn thởi gian làm lụng vất vả để có.

Người ta bất đầu coi trọng tiền bởi vì lý do đơn giản đầu tiên là: tiến không dễ dàng có như không khí, nước hoặc cỏ cây. Mọi thứ dể dàng có đều it được người ta quan tâm hoặc coi trọng như không khí chung quanh ta chẳng hạn. Ngược lại, những thứ khó kiếm hơn, hay phải trả nhiều giá cao hơn bằng sức lao động, thời gian, sự cực nhọc thể xác, tâm tri để có thường được coi trọng hơn. Những cái càng phải đánh đổi nhiều thứ mới có càng được người ta quý. Lý do thứ hai là vì tiền cỏ thể trao đổi nhiều vật trong cuộc sống. Từ những vật dùng cẩn cho sự tồn tại, sinh hoạt cho đến những phương tiện giúp cho con người phát triển cao hơn.

Xã hội càng đi lên tiển càng trở nên đa dạng hơn về loại hình. Và do vậy những nhận thức khác nhau về tiền bắt đầu phát sinh. Triết gia cố Hy Lạp là Aristote (384-322 trước Công nguyên) đã từng nỏi: “mọi thử đều có thể được lượng hóa thông qua tiền. Tiền làm trao đổi giữa hàng hóa và dịch vụ dễ dàng, làm cho xã hội hoạt động dễ dàng”. Đến giai đoạn trung cổ của lịch sử châu Âu (thế kỷ V đến thế kỷ XV sau Công nguyên), không ít quôc gia đã xem tiền như là của cải, là mục đích của cuộc sống. Với tiển trong giai đoan này người ta có thể mua cả một lănh thổ, thuê quân đội. Tiền bắt đầu được xem như biểu tượng của quyền lực, là mục đích của mọi hoạt động xã hội. Những nhận thức ấy đã kéo dài dai dẳng cho đến thể kỷ XVIII. Tiền lúc ấy làm bằng vàng hay bạc. Và tiền được quý vì vàng hay bạc là kim loại quý, khỏ tìm, là của cải.

Thương mại ngày cảng bành trướng từ phạm vi một nước cho đến toàn cầu làm xuất hiện hoạt động trao đổi tiền tệ giữa các nước với nhau. Những đồng tiền bằng vàng được đem ra lượng giá với những đơn vị tiền bằng kim loại khác, bằng đá, gỗ, vải hay giấy…Quá trình đó đã giúp con người bắt đầu có những quan niệm khác về vai trò của tiển. Bên cạnh đó, bệnh sùng bái tiền và tích lũy quý kim của một số nền kinh tế trọng thương Châu Âu thế kỷ XVI-XVII và XVIII đã đưa đến nhiều hệ quả xấu trong sản xuất. lưu thông, Và điểu này thúc đẩy thêm sự cần thiểt phải xác định lại nhận thức về tiền. Francisco Quesnay đã khởi xướng ở châu Âu quan niệm rằng tiền chỉ là phương tiện trung gian trong trao đổi. Sau tư tuởng cùn Quesnay, trong các tác phẫm được tái bản những năm 1950. David Hume1 tiếp tục nỏi rằng: “Tiền, nói một cách chính xác không là mục tiêu của thương mại nhưng nó là phương tiện để mọi người trao đổi hàng hỏa lẫn nhau. Tiền không là chiếc bánh của cỗ xe thương mại nhưng nỏ là nhiên liệu để khởi động chíếc xe ấy một cách dễ dàng và êm ái. Khoa học kinh tế ngày càng phát triển, mọi phạm trù kinh tế đều được Hệ thống hóa và xác định lại. Cho đến thế kỷ XX, chức năng và vai trò của tiền cùng với câu hỏi tiền là gì, đã được lý giải tương đối ổn thỏa và được đa số công nhận. Trong khi chờ sự phát triển cao hơn của khoa học để bổ sung những nhận định mới vể tiến, những phần sau đây thuyết minh cách hiểu hiện nay về nguyên nhân và lịch sử ra đời của tiền, cùng chức năng và vai trò của nó .

@aznhadat.vn

 

 

 

 

5/5 (1 Review)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *